Sacred mysteries
Phụ đề: Sacramental principles and Liturgical practice
Tác giả: Dennis C. Smolarski, SJ
Ký hiệu tác giả: SM-D
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003221
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 24
Số trang: 217
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Preface 1
Chapter 1—Liturgia Semper Reformanda 7
Chapter 2—From Principles to Practice 12
Chapter 3—The Foundational Mysteries in the Church’s Worship 17
Chapter 4—The Great Mystery of Baptism 33
Chapter 5—The Great Mystery of Confirmation 52
Chapter 6—The Great Mystery of the Eucharist 64
Chapter 7—The Great Mystery of Penance 85
Chapter 8—The Great Mystery of Anointing 96
Chapter 9—The Great Mystery of Marriage 105
Chapter 10—The Great Mystery of Order 126
Chapter 11—The Mystery of Death and the Rites for the Dead 138
Chapter 12—The Mystery of Blessings 156
Chapter 13—Obfuscating the Mystery 161
Postscript 179
Notes 180
References and Reading List 201
Index 209