Giái đáp thắc mắc Phụng vụ
Tác giả: Lm. Edward McNamara
Ký hiệu tác giả: MC-E
Dịch giả: Nguyễn Trọng Đa
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008348
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 241
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008739
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 239
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TỔNG QUÁT 5
Tại sao câu “Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con” là ở số ít 5
Thánh giá đảo ngược là gì? 6
Buộc đọc các lời nguyện dựa theo Thánh vịnh không? 8
Liệu có hoặc sẽ có một “Quy chế tổng quát về Sách Lễ Roma” mới, để đi kèm với bản dịch tiếng Anh mới không? 9
Khi nào hát Thánh thi Te Deum? 10
“Giáo hội Công giáo Cổ” và “Giáo hội Công giáo Quốc gia Ba Lan” là gì? 17
Kiêng thịt ngày thứ Sáu và các lễ trọng địa phương 20
Nên xức tro cho trẻ nhỏ và người ngoài Công giáo không? 23
Được tự ý thay đổi nghi thức trong Tuần Thánh không? 25
Ai hát bài Exsultet (Mừng vui lên)? 30
Được ngồi khi nghe đọc bài Thương Khó? 31
Trưởng ban Nghi Lễ Phụng Vụ của Đức Thánh Cha làm công việc gì? 32
Giáo xứ áp dụng niên lịch riêng của các Dòng tu được không? 36
Có thể gọi Chân phước là Thánh nhân không, trước khi được chính thức phong Thánh? 41
“Chúa xuống ngục tổ tông” nghĩa là gì? 42
Có chức danh “quản trị viên mục vụ” không? 48
Chúa sống lại hơn một lần sao? 54
Chủ nhật Thăng Thiên được tính là Chủ nhật Mùa Thường niên không? 55
Có kinh nhật tụng “ngoại lịch” trong sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ không? 57
Tài liệu nào giúp phát âm tiếng Latinh? 62
Có quy định về Thánh ca với Danh Chúa ở ngôi thứ nhất số ít không? 64
Thần học phụng vụ nghi thức Latinh và nghi thức Đông phương có khác nhau không? 67
Được đặt cây Giáng sinh trong cung thánh không? 71
THÁNH LỄ 75
Đấng Bản quyền nào được nhắc đến tên trong Thánh lễ? 75
Cử chỉ bằng tay phải trong nghi lễ Phụng vụ? 80
Dùng sách lễ cầm tay trong Thánh lễ 82
“Cho nhiều người” khác với “cho mọi người” không? 84
Đấm ngực mấy lần khi đọc kinh Cáo mình? 86
Có được từ chối cho Rước lễ không? 88
Nói thêm về việc từ chối cho rước lễ 93
Được nhìn thừa tác viên khi Rước lễ không? 94
Có mấy Kinh khẩn cầu Thánh Linh trong kinh nghiệm Thánh Thể I? 95
Việc nâng bánh rượu phải kéo dài bao lâu 97
Nói thêm về việc nâng cao Mình Thánh Chúa và Kinh nguyện Thánh Thể IV 100
Giải thích thêm về Kinh khẩn cầu Thánh Linh trong Kinh nguyện Thánh Thể 102
Các Kinh nguyện Thánh Thể dành cho thánh lễ thiếu nhi còn được phép sử dụng không? 106
Dùng iPad để đọc Tin mừng trong Thánh lễ được không? 108
Sử dụng iPad như thế nào trong phụng vụ? 111
Màu sắc lễ phục của các linh mục trong thánh lễ đồng tế? 113
Màu xanh dương có phải là màu phụng vụ không? 118
Nghi thức bẻ bánh là quan trọng ra sao? 122
Được phép dịch sử bản dịch sách lễ tiếng Anh không? 124
Thánh giá bàn thờ quay về phía nào? 128
Trong Thánh lễ có được thay đổi vị chủ tế không? 129
Được hôn nhau khi chúc bình an trong Thánh lễ không? 136
Được phép chúc bình an cho nhau khi rước lễ không? 136
Tại sao nhiều “Lời nguyện mở đầu” không còn sử dụng? 137
Có “Thánh lễ kèm Chầu Mình Thánh Chúa” không? 140
Linh mục được phép đồng tế trong ngôn ngữ mình không biết chăng? 141
Thừa tác viên có bái gối khi lấy Mình Thánh từ nhà tạm không? 144
Nên kết thúc bài giảng như thế nào? 146
Trong trường hợp nào linh mục bái gối trước nhà tạm khi lấy bánh thánh trong Thánh lễ? 150
Tại sao linh mục mang áo lễ như thường trong vùng khí hấu nóng bức? 152
Được phép gián đoạn thánh lễ không? 154
Rước lễ qua ống dẫn thức ăn được không? 157
Có thể thắp nến vòng hoa mùa Vọng trong nghi thức sám hối không? 159
Có qui định về sắc thái của mầu tím phụng vụ mùa Vọng không? 162
Dùng nước rửa tay diệt khẩn trước khi cho rước lễ được không? 165
CÁC BÍ TÍCH 168
Được hát bài Ave Maria tại đám tang không? 168
Các ngăn trở cho người muốn chịu chức linh mục 170
Dầu nào có thể được sử dụng lúc xức dầu khẩn cấp? 176
Linh mục được làm phép dầu Dự Tòng trong trường hợp khẩn cấp không? 180
Những khi nào cần cất Mình Thánh Chúa khỏi nhà thờ? 180
Giáo dân đặt Mình Thánh Chúa được không? 187
Một trẻ em được rửa tội thì hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội chưa? 189
Trẻ em Maronite là người Công giáo hợp pháp không? 192
Linh mục Công giáo dùng dầu thánh của Chính Thống Giáo được không? 193
PHỤ LỤC  
Toàn văn Huấn thị “Ecclesiae Universae” (Giáo hội hoàn vũ) 195
Tài liệu hỏi đáp do thánh bộ Phúc âm hóa các Dân tộc soạn thảo liên quan đến các vụ phong chức Giám mục bất hợp pháp tại Trung Quốc 206
Danh sách 35 tiến sĩ Giáo hội 212
Việc nhập cư và “Nước Hoa Kỳ sắp tới” 217
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: Mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại 229
Trích từ cuốn sách “Em tôi, Giáo hoàng” 233