Histoire du Dogme de la Trinité
Phụ đề: De saint Clémente A Saint Irénée
Tác giả: Jules Lebreton
Ký hiệu tác giả: LE-J
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016113
Nhà xuất bản: Gabriel Beauchesne
Khổ sách: 21
Số trang: 701
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích