The God of Israel, the God of Christians
Phụ đề: The Great Themes of Scripture
Tác giả: J. Giblet
Ký hiệu tác giả: GI-J
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003207
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 21
Số trang: 261
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích