Synopsis theologize dogmatics
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011730
Nhà xuất bản: Editio Vicesima Tertia
Năm xuất bản: 1931
Khổ sách: 21
Số trang: 869
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích