Les origines du dogme de la trinité
Tác giả: R.P. Jules Lebreton, SJ.
Ký hiệu tác giả: LE-R
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011660
Nhà xuất bản: Gabriel Beauchesne
Năm xuất bản: 1910
Khổ sách: 21
Số trang: 559
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích