The Mystery of the Trinity
Phụ đề: Trinitarian Experience and vision in the Biblical and Patristic Tradition
Tác giả: Boris Bobrinskoy
Ký hiệu tác giả: BO-B
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005048
Nhà xuất bản: St. Vladinir's Seminary Press
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 29
Số trang: 330
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005049
Nhà xuất bản: St. Vladinir's Seminary Press
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 29
Số trang: 330
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích