Le mystère très Saint Trinité
Tác giả: A.R.P. Eduardo Hugon, OP
Ký hiệu tác giả: HU-E
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011907
Nhà xuất bản: Pierre Téqui Librraire - Éditeur
Năm xuất bản: 1925
Khổ sách: 19
Số trang: 374
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích