Metaphysical Animal Divine and Human in Man
Tác giả: Andrew Nicholas Woznicki
Ký hiệu tác giả: WO-A
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 10
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003655
Nhà xuất bản: Peter Lang
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 27
Số trang: 216
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích