Tường thuật Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi
Nguyên tác: La Trinife' raconte'e
Tác giả: Michel Rondet, SJ
Ký hiệu tác giả: RO-M
Dịch giả: CLB. Dịch thuật ĐCV Hà Nội
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000646
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 129
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000647
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 129
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003051
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 129
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 5
Niềm tin sinh ra từ lịch sử 5
Chặng thứ nhất: "MỘT THIÊN CHÚA KHÁC BIỆT" SỰ MẶC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA TRONG CỰU ƯỚC 13
Chặng thứ hai: ĐỨC GIÊSU VÀ SỰ MỚI MẺ TRONG GIÁO LÝ CỦA NGÀI 16
Đức Giêsu mặc khải Chúa Cha 16
Đức Giêsu trao ban Thánh Thần 18
Bài giảng đầu tiên của các tông đồ 19
Lời chứng của phaolô 21
Tương quan giữa Đức Giêsu Với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần theo Tin Mừng Nhất Lãm 23
Cùng với Thánh Gioan, đọc lại cuộc đời Chúa Giêsu 24
Chặng thứ ba: KINH NGHIỆM THIÊNG LIÊNG CỦA CÁC CỘNG ĐOÀN TIÊN KHỞI 27
Chặng thứ tư: TỪ CÁC TÍN BIỂU ĐẾN CÁC ĐỊNH TÍN CỦA CÁC CÔNG ĐỒNG (TK III-IV) 32
Cuộc khủng hoảng do thuyết ngộ đạo 33
Cuộc khủng hoảng do Ariô 38
Còn Chúa Thánh Thần thì sao? 40
Chặng thứ năm: TỪ TÍN ĐIỀU ĐẾN THẦN HỌC HAY SỰ HIỂU BIẾT ĐỨC TIN 43
Giáo Hội Hy - Lạp Và Giáo Hội Latinh trước tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi 46
Khủng hoảng về "Filioque" 51
Các nhà thần học Latinh thời Trung Cổ 55
Chặng thứ sáu: ĐẾN LƯỢT CÁC NHÀ THẦN BÍ 59
THánh Ignatiô Loyola (1491-1556) 61
Thánh Têrêsa Avila (1515-1582) 67
Thánh Gioan Thánh Giá (1542-1591) 70
Elisabeth Chúa Ba Ngôi (1880-1906) 73
Chặng thứ bảy: SỰ THỨC TỈNH CỦA NỀN THẦN HỌC THẾ KỶ 20 77
Tìm lại vai trò của Chúa Thánh Thần 79
Juergen Montmann: Thiên Chúa Ba Ngôi và cuộc sống của người Kitô hữu 81
Một học thuyết mang tính lịch sử về Thiên Chúa Ba Ngôi 84
Leonardo Boff và các nền thần học giải phóng 89
Bruno Forte và tương quan giữa Thiên Chúa Ba Ngôi Với lịch sử 91
Joseph Moingt: "Thiên Chúa đến với con Người" 95
Maurice Zundel và Francois Varillon: "Thiên Chúa Chỉ là Tình Yêu Thôi!" 98
CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ ĐI 98
Hành trình 98
Bức tranh toàn cảnh 100
Chúa Cha 101
Chúa Con 102
Chúa Thánh Thần 104
Ba nhưng là một 107
DƯỚI ÁNH SÁNG MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI 108
Cầu nguyện với Thiên Chúa ba Ngôi 108
Đón nhận sự sống như một hồng ân 111
Là hình ảnh và trở nên giống 114
Một tình yêu có sức lan tỏa 116
Chúng ta được thánh hóa tring Chúa Thánh Thần 117
Cộng đoàn nào? 119
Hiệp Thông các thánh 121
Vì một tương lai nào? 123
KẾT LUẬN 123