Christology in Cultural Perspective
Tác giả: Colin J. D. Greene
Ký hiệu tác giả: GR-C
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005068
Nhà xuất bản: William B. Eerdmans
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 29
Số trang: 434
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005069
Nhà xuất bản: William B. Eerdmans
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 29
Số trang: 434
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích