Thiên Chúa không đơn độc
Phụ đề: Ba Ngôi Thiên Chúa trong đời sống người Kitô hữu
Nguyên tác: Dieu n'est pas solitaine
Tác giả: Jean - Noël Bezançon
Ký hiệu tác giả: BE-J
Dịch giả: Ban phiên dịch Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, JB. Nguyễn Gia Thịnh, OFM
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014409
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 243
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014411
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 243
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 13
Dẫn nhập 17
1. " Con người ở một mình không tốt" 25
2. Khi kinh Tin Kính đi lên từ dòng nước: Phép Rửa Tội 49
3. Phép Thánh Thể: được mời gọi đến bàn ăn của Ba Ngôi 75
4. Đối với cầu nguyện, như thế là thay đổi hết 101
5. Các Kitô hữu có thật sự tin vào Một Thiên Chúa duy nhất hay không? 131
6. Thiên Chúa Ba Ngôi và sự hiệp nhất các Giáo Hội 157
7. Quá phức tạp đối với người dạy giáo lý? 185
8. Họa hình Ba Ngôi? 211
Kết luận 239