Thiên Chúa không đơn độc
Phụ đề: Ba Ngôi Thiên Chúa trong đời sống người Kitô hữu
Nguyên tác: Dieu n'est pas solitaine
Tác giả: Jean - Noël Bezançon
Ký hiệu tác giả: BE-J
Dịch giả: Ban phiên dịch Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, JB. Nguyễn Gia Thịnh, OFM
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014409
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 243
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014411
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 243
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích