Quá trình phát triển tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi
Nguyên tác: Traité de la Trinité
Tác giả: Joseph Moingt, SJ, E. G. Léonard
Ký hiệu tác giả: MO-J
Dịch giả: Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Cung
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000704
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 319
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003040
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 319
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004964
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 319
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 5
QUA CÁC GÓC ĐỘ LỊCH SỬ VÀ LUẬN LÍ 7
I. Quá trình phát triển tín điều qua lăng kính lịch sử 7
II. Lược sử quá trình phát triển trên cơ sở luận lí 12
PHẦN I: TỪ ÂN HUỆ ĐẾN SỰ SAI ĐI 21
Chương I: Quy luật niềm tin Thiên Chúa Ba Ngôi 23
I. Bối cảnh 23
II. Phần tín lí 27
Chương II: Thần tính của Đức Kiô 51
I. Bối cảnh 51
II. Phần tín lí 55
Chương III. Hiệp nhất và phân biệt 91
I. Bối cảnh 91
II. Phần tín lí 98
PHẦN II: TỪ CÁC SỨ VỤ ĐẾN CÁC NHIỆM XUẤT 117
Chương IV. Sự sinh ra con 119
I. Bối cảnh 119
II. Phần tín lí 132
Chương V. Nguồn gốc và thần tính của Chúa Thánh Thần 151
I. Bối cảnh 151
II. Phân tín lí 160
Chương VI. Bản tính và các ngôi vị 181
I. Bối cảnh 181
II. Phần tín lí 160
PHẦN III: TỪ THÔNG HIỆP 211
Chương VII. Các tương quan 213
I. Bối cảnh 213
II. Phần thần học 220
Chương VIII. Những hành vi gán cho những thuộc tính, những hành vi nhận làm của mình 239
II. Phần tín lí 239
Chương IX: Sự nhiệm xuất Thánh Thần "Bởi Cha và Con" 251
I. Bối cảnh 251
II. Phần tín lí 266
Chương X: Các sứ vụ và sự Ba Ngôi Thiên Chúa cùng tương ngụ trong nhau 291
I. Bối cảnh 291
II. Phần tín lí 301
Phần Thần Học 309