Deus Trinitas
Phụ đề: The Doctrine of the Triune God
Tác giả: David Coffey
Ký hiệu tác giả: CO-D
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006894
Nhà xuất bản: Oxford University Press
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 24
Số trang: 196
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích