Jusus Christ Fundamentals of Christology
Tác giả: Roch A. Kereszty
Ký hiệu tác giả: KE-R
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005089
Nhà xuất bản: St. Pauls
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 29
Số trang: 530
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005090
Nhà xuất bản: St. Pauls
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 29
Số trang: 530
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích