Silence de Dieu
Phụ đề: Littérature du XX siècle et christianisme
Tác giả: Charles Mceller
Ký hiệu Tác giả: MC-C
DDC: 231 - Thần học về Thiên Chúa (Thiên Chúa Ba Ngôi)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004528
Nhà Xuất bản: Casterman
Năm Xuất bản: 1956
Khổ sách: 22
Số trang: 418
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích