Pour que Dieu bouge...
Tác giả: Joseph Spicht
Ký hiệu tác giả: SP-J
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012001
Nhà xuất bản: Bonne Presse
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 17
Số trang: 128
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích