Règne et royaume de Dieu
Phụ đề: Essai de théologie biblique
Tác giả: Rudolf Schnackenburg
Ký hiệu tác giả: SC-R
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009541
Nhà xuất bản: Éditions de l'Orante
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 21
Số trang: 324
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích