The Trinity and the Kingdom
Tác giả: Jurgen Moltmann
Ký hiệu tác giả: MO-J
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002549
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 255
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích