De Deo Trino
Tác giả: Petrus Parente
Ký hiệu tác giả: PA-P
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011495
Nhà xuất bản: Romae
Năm xuất bản: 1938
Khổ sách: 24
Số trang: 236
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011684
Nhà xuất bản: Romae
Năm xuất bản: 1938
Khổ sách: 24
Số trang: 236
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích