Lịch sử tín điều Ba Ngôi
Tác giả: Gm. Phaolô Bùi Văn Đọc
Ký hiệu tác giả: BU-D
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002948
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. Ba Ngôi Thiên Chúa trong phụng vụ những thế kỷ đầu 7
II. Ba Ngôi Thiên Chúa trong kinh nguyện những thế kỷ đầu 33
III. Các lý thuyết ngộ đạo và thần học của Irênê 58
IV. Khuynh hướng lạc giáo trong thế kỷ III-IV và đức tin Công đồng Nicê 86