Le Dieu vivant
Tác giả: Edmond Jacob
Ký hiệu tác giả: JA-E
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004515
Nhà xuất bản: Delachaux et niestlé
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 17
Số trang: 120
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích