Trinité et peuple de Dieu
Tác giả: M. M. Philipon, OP
Ký hiệu tác giả: PH-M
DDC: 231 - Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004536
Nhà xuất bản: St. Paul Fribourg/Paris
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 17
Số trang: 95
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích