Giáo lý Kinh Thánh 3: Giữa gia đình Hội thánh (sách giáo lý viên)
Phụ đề: Quên mình vì ích chung
Tác giả: Tòa Giám Mục Qui Nhơn
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015470
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 419
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015484
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 419
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: HỘI THÁNH LẮNG NGHE LỜI CHÚA 11
Bài 1: Tập nhật kí của Hội Thánh thời ban đầu: sách Công vụ các Tông đồ 13
Bài 2: Các thư trong Tân Ước 28
Bài 3: Sách Khải Huyền cho ta biết hướng đi của lịch sử 40
PHẦN II: CHÚA THÁNH THẦN XÂY DỰNG HỘI THÁNH 49
Bài 4: Hội Thánh trong chương trình của Thiên Chúa 51
Bài 5: Hội Thánh là dân của giao ước mới 64
Bài 6: Dậy men tin mừng 1: Hoà trong nhịp sống Hội Thánh 74
Bài 7: Sự hiệp thông trong Hội Thánh 79
Bài 8: Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu và mẹ chúng ta 89
Bài 9: Hội Thánh cử hành phụng vụ 96
Bài 10: Các Bí tích Khai tâm Kito giáo 112
Bài 11: Dậy men Tin mừng 2: Quảng đại, quên mình vì ích chung 119
Bài 12: Các Bí tích phục hồi tâm linh 128
Bài 13: Các Bí tích xây dựng cộng đoàn 134
Bài 14: Dậy men Tin mừng 3: Xây dựng một xã hội tốt 139
PHẦN III: HỘI THÁNH TIẾN BƯỚC TRONG LỊCH SỬ 151
Bài 15: Tin mừng trong các cộng đoàn Kito hữu đầu tiên 153
Bài 16: Trong đế quốc Rôma, Hội Thánh bị bách hại nhưng vẫn lớn mạnh 160
Bài 17: Hội Thánh phát triển ở Đông phương và Tây phương 175
Bài 18: Dậy men Tin mừng 4: Gây men tin mừng cho đồng bạn 194
Bài 19: Hội Thánh chia rẽ: Đông phương và Tây phương 201
Bài 20: Thế kỷ XII-XIII: Có những điều đáng tiếc 207
Bài 21: Thế kỷ XII-XIII: Những điểm đáng mừng 232
Bài 22: Hội Thánh phía Tây chia rẽ và canh tân 244
Bài 23: Thế kỷ XVII-XVIII: Hội Thánh trong thời kì biến động 259
Bài 24: Dậy men Tin mừng 5: Kính trọng lòng tin của người khác 274
Bài 25: Thế kỷ XIX: Hội Thánh và sự khai sinh thế giới công nghiệp 294
PHẦN IV: ĐƯỢC SAI VÀO THẾ GIỚI HÔM NAY 307
Bài 26: Tuổi trẻ và các vị thánh 309
Bài 27: Trong thế giới hiện nay các Kito hữu lên tiếng và hành động 341
Bài 28: Dậy men Tin mừng 6: Xin cho họ được nên một 355
Bài 29: Hội thánh Chúa trong lịch sử Việt Nam (1) 359
Bài 30: Hội thánh Chúa trong lịch sử Việt Nam (1) 384
Bài 31: Dậy men Tin mừng 7: Trong cộng đồng nhân loại 406
Bài 32: Chúa Kito tổng kết lịch sử 415