Giáo lý viên người diễn lại cuộc đời Chúa Giêsu
Tác giả: Lê Tiến
Ký hiệu tác giả: LE-T
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009353
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 132
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014646
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 132
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Lời ngỏ 5
2. Giáo  lý viên, một ơn gọi 7
3. Giáo lý viên người diễn lại cuộc đời Đức Giêsu 13
4. Đức Giêsu là lời, giáo lý viên là tiếng 19
5. Ngài ở đâu? 24
6. Đức Giêsu, người Thầy của giáo lý viên 25
7. Giáo lý viên, người bạn đồng hành với Chúa Giêsu 31
8. Hãy tin 36
9. Giáo lý viên hôm nay 37
10. Ước mơ của những học viên siêu quậy 43
11. Thời giờ 49
12. Đời sống thống nhất và đích thực của giáo lý viên 51
13. Giáo lý viên sống với Chúa Giêsu Thánh Thể 55
14. Giáo lý viên sống Lời Chúa 63
15. Chúa Thánh Thần trong đời sống giáo lý viên  69
16. Đức Maria gương mẫu của giáo lý viên 75
17. Cùng với Đức Maria, chúng ta suy niệm về ơn gọi và sứ mạng của giáo lý viên  85
18. Giáo lý viên, một nghề còn lắm nhiêu khê 85
19. Giáo lý viên, chứng nhân sống động của tình yêu Chúa 97
20. Giáo lý viên, những con người trở nên đẹp nhờ tấm lòng 103
21. Lớp giáo lý, nơi gặp gỡ từ trái tim đến trái tim 113
22. 10 nguyên tắc để đạt được thành quả trong lời cầu nguyện 117
23. Lời dâng 1 121
24. Lời dâng 2 125
25. Bài ca bác ái  127
16. Tài liệu tham khảo 129
27. Mục lục 132