Tài liệu huấn luyện Giáo lý viên
Tác giả: Lm. Đa Minh Đinh Ngọc Lễ
Ký hiệu tác giả: DI-L
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014941
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 163
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1             Lời giới thiệu 3
2             Giáo huấn của Giáo Hội về việc dạy giáo lý 4
3             12 Điều tâm niệm của Giáo Lý viên 6
4             Bài 1: Gợi ý suy nghĩ về vai trò Giáo Lý viên 7
5             Bài 2: Giáo Lý viên là ai? 10
6             Bài 3: Linh Đạo Giáo Lý viên 12
7             Bài 4: Yêu mến Chúa Kitô 15
8             Bài 5: Gắn bó với Giáo Hội 22
9             Bài 6: Thăng tiến con người 30
10          Bài 7: Huấn luyện Nhân bản 40
11          Bài 8: Các đức tính nhân bản dựa trên cơ sở văn hoá dân tộc 49
12          Bài 9: Mười hai giá trị nhân bản theo Unesco 51
13          Bài 10: Huấn luyện Thần học 63
14          Bài 11: Một số chỉ dẫn của Giáo Hội... 76
15          Bài 12: Mục đích và nội dung Giáo Lý 95
16          Bài 13: Một cái nhìn tổng quát về lịch sử Giáo lý 100
17          Bài 14: Một vài thách đố về việc day Giáo Lý 111
18          Bài 15: Huấn luyện sư phạm 118
19          Bài 16: Một số phương pháp được sử dụng trong Giáo Lý 137
20          Bài: 17 Đề nghị một tiến trình dạy Giáo Lý 143
21          Kinh nguyện Giáo Lý viên 159
22          Bài hát 160
23          Ba đọc thêm: Xây dựng đời sống nội tâm 164