Cẩm nang cho người Giáo lý viên hôm nay
Phụ đề: Vai trò của GLV; Hoạch định giáo án hiệu quả; Chia sẻ Đức Tin
Nguyên tác: Handbook for Today's Cathechist
Tác giả: Ginger Infantio
Ký hiệu tác giả: IN-G
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000844
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 129
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001163
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 129
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nội dung 5
Lời tri ân 7
1.Ơn gọi giáo lý viên 9
2.Những nguyên tắc nền tảng trong việc giảng dạy giáo lý 18
3.Hoạch định và chuẩn bị giáo án 27
4.Những chi tiết cần thiết 43
5.Mạc khải, Thánh Kinh và Thánh Truyền 57
6.Đức Giêsu Kitô: Thiên Chúa thật và người thật 69
7.Hội Thánh 79
8.Cầu nguyện và Phụng vụ 89
9.Các nhiệm tích 101
10.Môn đệ Chúa Kitô: sống cuộc sống trong Chúa Kitô 114
11.Bồi dưỡng ơn gọi giáo lý viên 127