Hiệp thông: Chúng ta là chứng nhân Tin mừng (dành cho Giáo lý viên)
Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S6
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016351
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 27
Số trang: 303
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 7
CHƯƠNG I: SỰ HIỆN DIỆN THẬT SỰ CỦA CHÚA KITÔ ĐƯỢC BÍ TICH HOÁ  
Ngôi Lời nhập thể 11
Có còn hay không sự hiện diện thể lý của Chúa Giêsu ở giữa chúng ta? 12
Diễn từ về bánh hằng sống 15
Tường thuật về việc lập phép Thánh Thể 18
Bản văn của Thánh Ambrôsiô 19 
Biến đổi bản thể 21 
Mầu nhiệm biến đổi bản thể vượt ra ngoài phạm vi của khoa học 22 
Việc công thức hoá mang tính chuyên môn của mầu nhiệm 23 
Những cách tiếp cận không phải Công giáo về mầu nhiệm 26 
Mối nguy hiểm mang tính duy lý 28 
Niềm tin của Giáo hội 30 
Ba chứng từ 32 
Kết luận 36 
CHƯƠNG II: THÁNH THỂ - BÍ TÍCH VÀ HY TẾ CỦA ĐỨC KITÔ  
Hy tế Thánh Thể 40 
Biến đổi bản thể 59 
CHƯƠNG III: THÁNH THỂ RĂT ĐÁNG TÔN THỜ  
CHƯƠNG IV: SỰ HIỆN DIỆN MỜI GỌI HIỆN DIỆN  
Thánh lễ như hy tế của Giáo ước mới hăy Bữa tiệc hiệp thông vào mình và máu Chúa 89
Thánh lễ và sjw trở lại vinh quang của Đức Kitô Chúa chúng ta 105
Sựu thinh lặng thánh trước, trong và sau Thánh Thể 112
Chúc thư Thánh Thể của Thánh Giáo Hoàng 117