Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam
Phụ đề: Tài liệu huấn luyện
Tác giả: Giáo phận TP. Hồ Chí Minh
Ký hiệu tác giả: GIA
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014987
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 145
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 1
Lịch sử phong trào TNTT - VN 2
Bản chất-tôn chỉ-mục đích phong trào TNTT 8
Phương pháp của phong trào TNTT 12
Tổ chức phong trào TNTT- Việt Nam 16
Sơ đồ tổ chức PT- TNTT / VN 18
Chương trình thăng tiến 19
Thành lập đoàn & huấn luyện đội mẪu 21
Mục đích và nội dung sa mạc huấn luyện 25
Huấn luyện Huynh Trưởng 28
Nội quy PT- Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam 34
Sơ đồ tổ chức Hội Đồng Lãnh Đạo 42
Công tác Tông đồ - Bác ái 59
Sống ngày Thánh Thể 63
Ơn gọi-sứ mạng - đời sống đạo của Huynh Trưởng 68
Sứ mạng giáo dục của Huynh Trưởng 74
Sinh hoạt ngành Ấu 78
Sinh hoạt ngành Thiếu 84
Sinh hoạt ngành Nghĩa 87
Các kinh và 10 luật sống phong trào 90
Khung cảnh Thánh Kinh 95
Vai trò Đội trưởng - Đội phó 102
Nghệ thuật chỉ huy 105
Cách duy trì và phát triển Đoàn 108
Phương pháp Hàng Đội 111
Nghiêm tập - Nghi thức 113
Lời kết 130
Những bài hát của phong trào 132