Giáo lý viên khối Kinh Thánh
Phụ đề: Tài liệu bồi dưỡng Giáo lý viên khối Kinh Thánh
Tác giả: Ban Giáo lý Giáo phận
Ký hiệu tác giả: BAN
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002282
Nhà xuất bản: Simon & Schuster
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 243
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích