Để dạy giáo lý hữu hiệu hơn
Nguyên tác: How to be a Better Catechist
Tác giả: Carl J. Pfeifer, Janana Manternach
Ký hiệu tác giả: PF-C
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012191
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 106
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích