Giáo lý viên
Phụ đề: Thần học tổng quát
Tác giả: Ban Giáo lý Giáo phận
Ký hiệu tác giả: BAN
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002498
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 19
Số trang: 272
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003900
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 19
Số trang: 256
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích