Phương pháp giảng dạy Giáo lý
Phụ đề: Vài nét chấm phá giúp giảng viên tập sự
Tác giả: Lm. Thomas Trần Văn Hiệu
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000300
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 114
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP DẠY GIÁO LÝ 7
- Dẫn nhập 7
- Củng cố và truyền đạt đức tin 7
1. Cầu nguyện 7
2. Cử hành phụng vụ 8
3. Kể chuyện 8
4. Học biết Chúa 9
BÀI 1: NHỮNG HÌNH THỨC CĂN BẢN ĐỂ DẠY VÀ HỌC 10
1. Những hình thức dùng lời nói 10
2. Những hình thức dùng mắt 12
3. Những hình thức tiếp thu bằng tai 12
4. Các hình thức biểu lộ 13
5. Hình thức căn bản bằng suy niệm 13
6. Hình thức bằng cầu nguyện 13
7. Các hình thức bằng trò chơi 14
8. Lễ và lạc 15
GIẢNG VIÊN TẬP SỰ 15
1. Giảng viên đứng lớp 15
2. Dùng ngữ họa 17
3. Bài viết 19
4. Làm bài trắc nghiệm 21
5. Trò chơi 22
CHƯƠNG II: GỢI Ý VÀ ĐỐI THOẠI 23
1. Câu hỏi của giảng viên 24
Bài tập mẫu 26
Đáp án 27
2. Gợi ý 28
Đáp án của đề tài "gợi ý" 33
3. Đối thoại và đàm thoại 34
CHƯƠNG III: ĐỀ TÀI VÀ GiỜ DẠY 36
1. Phân chia đề tài 37
Bảng dự trù một giáo trình 38
2. Những suy nghĩ trước một tiết dạy 42
3. Diễn tả chủ đích 43
4. Tiến trình cho một tiết dạy 46
Bài làm của giảng viên thực tập 48
Bản đồ giúp thiết kế một giờ dạy giáo lý 49
5. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy 50
6. Những tiêu chuẩn để quan sát 51
7. Công việc của người dự giờ 52
CHƯƠNG IV: TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY 64
Kịch bản cho một tiết học 64
CHƯƠNG V: PHƯƠNG PHÁP TZI 78
1. Chuẩn bị soạn một tiết dạy 79
2. Hình thành chủ đích của tiết dạy 82
Đề tài: Chúa chữa người câm điếc 83
CHƯƠNG VI: LÀM QUEN VỚI VẤN ĐỀ KỶ LUẬT 88
1. Quậy phá trong lớp 89
2. Công thức để khắc phục những rối loạn trong lớp học 91
PHỤ TRƯƠNG 94
- Nghệ thuật trình bày trên bảng khi dạy giáo lý 95
- Cơ cấu tổng quát của một bảng viết 97
- Đề tài: Trình bày trên bảng 98
- Chủ đề bài học 101
- Ví dụ về cách trình bày trên bảng 104
TÀI LIỆU THAM KHẢO 111
MỤC LỤC 112