Đào tạo tri thức và tâm linh
Phụ đề: Phương pháp nghiên cứu
Tác giả: Lm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Ký hiệu tác giả: DO-H
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001785
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: TỔNG QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC VÀ SỨ VỤ CỦA LINH MỤC, TU SĨ 6
1. Tầm quan trọng và lợi ích của phương pháp  
2. Một vài phương pháp nền tảng  
3. Phương pháp và nhu cầu của linh mục, tu sĩ  
4. Cần phải học những gì  
5. Những giai đoạn của Phương pháp nghiên cứu  
PHẦN II: PHƯƠNG PHÁP TÓM TẮT MỘT TÀI LIỆU 18
A. Lý thuyết: Phương pháp Tóm Précis 18
B. Thực hành 1: tóm một bài báo (Article) 32
1. Vì bất hạnh mà gây bất hạnh 34
2. Những ánh mắt 37
3. Giáo hội là gì? 39
4. Thiên Chúa mạc khải chính mình trong thiên nhiên 42
5. Giấc mơ Tông đồ truyền giáo 46
6. Toàn văn thông điệp khai mạc Đại hội Giới trẻ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II - Quảng trường Thánh Phêrô -15/08/200 52
7. Bài giảng của ĐTC trong đêm canh thức Đại hội Giới Trẻ lần thứ 15 57
8. Bài giảng của ĐTC trong thánh lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ lần thứ 15 64
9. Bài giảng của ĐTC dịp khai mạc Đại hội Thánh Thể quốc tế 2000 70
10. Sứ điệp ngày Thế giới Bệnh nhân 2000 75
11. Sứ điệp ngày Hòa Bình Thế giới 2000 86
12. Sứ điệp ngày Hòa Bình Thế giới 2001 100
13. Sứ điệp ngày Hòa Bình Thế giới 2002 117
14. Sứ điệp ngày Hòa Bình Thế giới 2003 128
15. Sứ điệp ngày truyền thông thế giới lần thứ 34 của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II 141
16. Sứ điệp ngày Quốc tế Truyền giáo 2000 146
17. Sứ điệp ngày Quốc tế Truyền giáo 2001 153
18. Sứ điệp ngày Quốc tế Truyền giáo 2002 159
19. Sứ điệp ngày Quốc tế Truyền giáo 2003 165
20. Sứ điệp ngày Quốc tế Cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu 2000 171
21. Sứ điệp ngày Quốc tế Cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu 2002 177
22. Sứ điệp ngày Quốc tế Cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu 2003 183
23. Thư chung năm 2001 của Hội Đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đoàn dân chúa 189
24. Thư mục vụ năm 2003 của Hội đồng Giám mục VIệt Nam gửi cộng đoàn dân chúa 200