Cử hành các mầu nhiệm và kinh nguyện Kitô giáo
Phụ đề: Tài liệu huấn luyện Giáo lý viên (Phần II)
Tác giả: Giáo phận TP. Hồ Chí Minh
Ký hiệu tác giả: GIA
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014990
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 112
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN 2: CỬ HÀNH MẦU NHIỆM KITÔ GIÁO  
Bài 1: Phụng vụ 4
Bài 2: Mầu nhiệm vượt qua trong các Bí tích 11
Bài 3: Hội thánh cử hành phụng vụ 14
Bài 4: Bí tích Thánh tẩy 20
Bài 5: Bí tích Thêm sức 28
Bài 6: Bí tích Thánh Thể 32
Bài 7: Thánh lễ 38
Bài 8: Bí tích Hoà giải 46
Bài 9: Bí tích Xức dầu bệnh nhân 53
Bài 10: Bí tích Truyền chức thánh 58
Bài 11: Bí tích Hôn phối 64
Bài 12: Các cử hành phụng vụ khác 72
PHẦN 4: KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO  
Bài 13: Kinh nguyện trong dòng lịch sử 77
Bài 14: Truyền thống cầu nguyện 85
Bài 15: Đời sống cầu nguyện 92
Bài 16: Lời kinh Chúa dạy 99
Bài 17: Lạy Cha chúng con ở trên trời 102
Bài 18: Bảy lời nguyện xin 105