Hiệp thông: Chúa Giêsu muốn con đến với Chúa (dành cho Giáo lý viên)
Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016239
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 29
Số trang: 186
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích