Giáo lý sơ cấp (Sách Giáo lý viên)
Tác giả: Tòa Giám Mục Qui Nhơn
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002175
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 264
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015450
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 264
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích