Giáo lý căn bản (sách Giáo lý viên)
Tác giả: Tòa Giám Mục Qui Nhơn
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013793
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015488
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: THIÊN CHÚA NGỎ LỜI VỚI CON NGƯỜI 11
Bài 1: Thiên Chúa cho ta nhận biết Ngài 13
Bài 2: Thiên Chúa tỏ mình qua lịch sử 22
Bài 3: Thiên Chúa nói với con người qua Kinh Thánh 30
Bài 4: Nội dung Kinh Thánh 39
Bài 5: Con người đáp lại lời Thiên Chúa 47
Bài 6: Luyện tính tốt 1: Bắt đầu và kết thúc một ngày 56
PHẦN II: TÔI TIN KÍNH MỘT THIÊN CHÚA LÀ CHA TOÀN NĂNG 63
Bài 7: Tôi tin kính một Thiên Chúa 65
Bài 8: Thiên Chúa tạo dựng và chăm sóc mọi loài mọi vật 74
Bài 9: Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài 85
Bài 10: Tổ tông loài người phạm tội 94
Bài 11: Thiên Chúa chọn tổ phụ Abraham 103
Bài 12: Lễ vượt qua và giao ước Sinai 113
Bài 13: Dân Chúa mong đợi Đấng Cứu Thế 123
PHẦN III: ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN 133
Bài 14: Cầu nguyện là gặp gỡ Thiên Chúa 135
Bài 15: Những hình thức cầu nguyện 142
Bài 16: Những tâm tình khi cầu nguyện 149
Bài 17: Gương cầu nguyện trong Cựu ước 157
Bài 18: Luyện tính tốt 2: Trật tự và đúng giờ 166
PHẦN IV: MƯỜI ĐIẾU RĂN 173
Bài 19: Điều răn thứ nhất (phần1):  Kính mến Thiên Chúa trên 175
Bài 20: Điều răn thứ nhất (phần 2): Thờ phượng Thiên Chúa 183
Bài 21: Điều răn thứ hai: Tôn kính danh Thiên Chúa 191
Bài 22: Điều răn thứ ba: Thánh hóa ngày Chúa nhật 198
Bài 23: Điều răn thứ bốn: (phần 1): Thảo kính cha mẹ 205
Bài 24: Điều răn thứ bốn (phần 2): Bổn phận đối với gia tộc, quốc gia và xã hội 213
Bài 25: Điều răn thứ năm: Tôn trọng sự sống 221
Bài 26: Điều răn thứ sáu: Sống khiết tịnh 230
Bài 27: Điều răn thứ bảy: Sống công bằng 237
Bài 28: Điều răn thứ tám: Sống trong sự thật 245
Bài 29: Điều răn thứ chín: Sống trong sạch từ trong ước muốn 253
Bài 30: Điều răn thứ mười: Chế ngự lòng tham để khao khát Thiên Chúa 259
Bài 31: Đổi mới đời sống (phần 1) 266
Bài 32: Đổi mới đời sống (phần 2) 275