Sổ tay huấn luyện huynh trưởng - Cấp 3
Tác giả: Liên đoàn Anrê Phú Yên. Gp TPHCM
Ký hiệu tác giả: LIEN
DDC: 268.6 - Phương pháp giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006488
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 308
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích