Giáo lý Kinh Thánh 2 - Theo chân Đức Kitô
Phụ đề: Dám hy sinh từ bỏ (Sách Giáo lý viên)
Tác giả: Tòa Giám Mục Qui Nhơn
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013780
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 406
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013781
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 406
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I:  
ĐỨC GIÊSU LÀ LỜI CỦA THIÊN CHÚA  9
Bài 1: Dẫn vào Tân ước  11
Bài 2: Đọc Tin mừng như thế nào?  26
Bài 3: Nước Do Thái thời Đức Giêsu  40
Bài 4: Dậy men tin mừng 1: Con có một tổ quốc  66
PHẦN II:  
ĐỨC GIÊSU LÀ THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA  77
Bài 5 Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến  79
Bài 6 : Chúa Giêsu ở Nazarét: Sống mỗi ngày thật đẹp  92
Bài 7: Dậy men tin mừng 2: Sống tốt với hàng xóm láng giềng  102
Bài 8: Đức Giêsu sáng suốt chiến thắng cám dỗ  111
Bài 9 : Lên đường theo Chúa  128
Bài 10 : Lạy Cha chúng con ở trên trời  142
Bài 11 : Dậy men tin mừng 3: Theo sát bước chân Thầy  161
Bài 12 : Đức Giêsu yêu thương những người yếu đuối  169
Bài 13 : Ngài đúng là Đấng phải đến  182
Bài 14 : Nhận biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế  191
Bài 15 : Sáng suốt nhận định  200
Bài 16 : Phần các con, các con bảo Thầy là ai?  209
Bài 17 : Dậy men tin mừng 4: Tình bạn  222
Bài 18 : Chúa Giêsu bị chống đối  231
Bài 19 : Bữa Tiệc Ly và Bí Tích Thánh Thể  247
PHẦN III:  
ĐỨC GIÊSU CỨU CHUỘC TA  263
Bài 20 : Đức Giêsu chết để chiến thắng đau khổ và sự chết  265
Bài 21 : Dậy men Tin mừng 5: Sống có kỷ luật 276
Bài 22 : Chúa đã chết và sống lại để cứu chuộc ta  283
Bài 23 : Thiên Chúa giao hoà ta với Ngài  296
Bài 24 : Những người bạn của Chúa Giêsu  305
Bài 25 : Dậy men tin mừng 6: Thánh thiện là trong sạch  315
Bài 26 : Sống mầu nhiệm Tử nạn, Phục sinh  324
Bài 27 : Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha 333
PHẦN IV:  
CHÚA GIÊSU DẪN TA VÀO MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA 343
Bài 28 : Chúa Giêsu là Thiên Chúa như Chúa Cha  345
Bài 29 : Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các tông đồ  360
Bài 30 : Dậy men tin mừng 7: Chúa goi Tôi đi tới  373
Bài 31 : Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa như Chúa Cha và Chúa Con  379
Bài 32 : Chỉ có Một Thiên Chúa mà thôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần 393