Giáo lý đồng cỏ non (Sách Giáo lý viên)
Tác giả: Tòa Giám Mục Qui Nhơn
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003675
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 149
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004628
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 149
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
Bài 1: Em đến học giáo lý  5
Bài 2: Trời đất muôn vật là quà tặng của Thiên Chúa 9
Bài 3: Thiên Chúa dựng em giống hình ảnh của Ngài  16
Bài 4: Thiên Chúa sáng tạo loài người để làm chủ trái đất  20
Bài 5: Thiên chúa qui tụ các thánh sống bên ngài  26
Bài 6: Loài người từ chối Chúa 29
Bài 7: Cain và Abel  38
Bài 8: Con tàu Nôê  43
Bài 9: Tháp Babel  47
Bài 10: Thiên chúa chọn một dân riêng 51
Bài 11: Ông Môsê, cuộc vượt qua biển đỏ  56
Bài 12: Cha của chúng ta ở trên trời gởi Chúa Cứu Thế đến với chúng ta  62
Bài 13: Đức Maria được Thiên Chúa chọn làm mẹ chúa Giêsu. 66
Bài 14: Thánh Giuse  70
Bài 15: Lễ giáng sinh  69
Bài 16: Gia đình Chúa Giêsu ở Nazareth  79
Bài 17: Gia đình Chúa Giêsu cử hành ngày của Chúa  83
Bài 18: Chúa Giêsu rời làng Nazareth  87
Bài 19: Chúa Giêsu chọn các Tông đồ  91
Bài 20: Chúa Giêsu giới thiệu Cha của ngài cho chúng ta . 96
Bài 21: Chúa Giêsu dạy ta muốn sống hoài với chúa thì phải làm gì ?  100
Bài 22: Chúa Giêsu rất tốt với các bé thiếu nhi  105
Bài 23: Ngài là ai mà sóng biển cũng vâng phục  108
Bài 24: Chúa Giêsu rất tốt và uy quyền như Chúa Cha 109
Bài 25: Chúa Giêsu đến, để chúng ta tìm lại niềm vui 109
Bài 26: Tin vào Chúa Giêsu, Thì dù đã chết cũng được sống lại 120
Bài 27: Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta tốt hơn 124
Bài 28: Chúa Giêsu mời mọi người vào dự tiệc nước trời 128
Bài 29: Nhờ bí tích Rửa tội chúng ta bước vào nước trời, Chính thức là con của Thiên Chúa 132
Bài 30: Hãy vào nước trời 136
Bài 31: Chúng ta ngoan, vâng lời bố mẹ 141
Bài 32: Vũ trụ là quà tặng của Thiên Chúa 145
Mục lục 148