Tuyên xưng Đức tin
Phụ đề: Tài liệu huấn luyện Giáo lý viên (Phần I)
Tác giả: Giáo phận TP. Hồ Chí Minh
Ký hiệu tác giả: GIA
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014960
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN  
Chương I: Tôi tin - chúng tôi tin 3
Bài 1: Con người có khả năng đón nhận Thiên Chúa 4
Bài 2: Thiên Chúa mặc khải cho con người 7
Bài 3: Cách thức lưu truyền mặc khải 11
Bài 4: Kinh Thánh 14
Bài 5: Con người đáp lời Thiên Chúa 19
Bài 6: Thiên Chúa duy nhất 25
Bài 7: Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần 30
Bài 8: Thiên Chúa Đấng sáng tạo và quan phòng 34
Bài 9: Thiên Chúa tạo dựng con người 39
Bài 10: Con người sa ngã 44
Bài 11: Chúa Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa 50
Bài 12: Con Thiên Chúa làm người 54
Bài 13: Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu 59
Bài 14: Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô 66
Bài 15: Đức Giêsu sống lại và lên trời 73
Bài 16: Đức Giêsu sẽ đến phán xét kẻ sống và kẻ chết 79
Bài 17: Chúa Thánh Thần 83
Bài 18: Hội thánh trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa 90
Bài 19: Các đặc tính của Hội thánh 97
Bài 20: Tổ chức Hội thánh 105
Bài 21: Lược sử Hội thánh Công giáo tại Việt Nam 112
Bài 22: Hiệp thông giữa các Thánh 126
Bài 23: Đức Maria là Mẹ Chúa Kitô và Mẹ Hội thánh 129
Bài 24: Ơn tha tội 133
Bài 25: Ơn Phục sinh và đời sống vĩnh cửu 136