Sổ tay huấn luyện huynh trưởng (cấp 1)
Tác giả: Liên đoàn Anrê Phú Yên. Gp TPHCM
Ký hiệu tác giả: LIEN
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006486
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010876
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010929
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Lịch sử và bước tiến của phong trào TNTT 5
2. Bản chất, Tôn chỉ, Mục đích của phong trào TNTT 10
3. Phương pháp thiếu nhi Thánh Thể 13
4. Luật sống và lời hứa Thiếu nhi Thánh Thể 18
5. Những đức tính cần thiết của Thiếu nhi Thánh Thể 20
6. Ơn gọi và sứ mạng huynh trưởng 24
7. Đời sống đạo của huynh trưởng 27
8. Cách soạn và dạy bài khóa cho đoàn sinh 30
9. Chương trinhg thăng tiến Thiếu nhi Thánh Thể 33
10. Khung cảnh Thánh kinh 36
11. Phương pháp hàng đội 39
12. Hành chánh đội, Chi đoàn 41
13. Họp đội, họp chi đoàn 44
14. Tổng quát về tâm lý thiếu nhi 47
15. Những bài ca chính thức của phong trào 51
16. Lửa thiêng Thánh Thể 53
17. Nghiêm tập 56
18. Cứu thương, băng bó 68
19. Nút dây 84
20. Mật thư 88
21. Hướng dẫn tổ chức huấn luyện/ HT/TNTT 91
22. Lãnh nhận Lời Chúa 101