Hiệp thông: Phúc được tự do để yêu thương và phục vụ (dành cho Giáo lý viên)
Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S9
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016413
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 231
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích