Giáo lý Kinh Thánh 1 - Bước đi trong sự thật
Phụ đề: Nghĩ thật - Nói thật - Hành động ngay chính (Sách Giáo lý viên)
Tác giả: Tòa Giám Mục Qui Nhơn
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013754
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 278
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013755
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 278
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHUẨN ẤN VÀ CHÚC LÀNH CỦA ĐỨC GIÁM MỤC  3
Lời nói đầu 7
Phương hướng đào tạo nhân bản khối Kinh thánh 13
Phương pháp Xem - Xét - Làm  16
PHẦN I: THIÊN CHÚA ĐẾN GẶP GỠ CON NGƯỜI 27
Bài 1: Thiên Chúa nói với ta 29
Bài 2: Kinh Thánh - Sách ghi lại lịch sử cứu rỗi 40
Bài 3: Kinh Thánh - Lời Thiên Chúa nói với ta 48
Bài 4: Bước Đđi trong sự thật 55
Bài 5: Các sách Cựu ước 61
Bài 6: Thiên Chúa sáng tạo 70
Bài 7: Con người là hình ảnh của Thiên Chúa 81
Bài 8: Lòng biết ơn 89
Bài 9: Sống theo đúng mục đích 101
Bài 10: Loài người đã không vâng phục Thiên Chúa 107
PHẦN II: DÂN CHÚA SỐNG KINH NGHIỆM GIAO ƯỚC 113
Bài 11: Cụ Abraham - Tổ Phụ những người tin vào Thiên Chúa 115
Bài 12: Ông Môsê - Người của Thiên Chúa  121
Bài 13: Lễ vượt qua và ngày giải thoát 126
Bài 14: Niềm vui làm con Thiên Chúa 132
Bài 15: Giao ước Sinai  140
Bài 16: Cuộc tôi luyện trong sa mạc 146
Bài 17: Đất hứa 152
Bài 18: Học để phục vụ hữu hiệu 157
Bài 19: Vua Đavít  183
Bài 20: Êlia, vị Ngôn sứ của lòng nhiệt thành 188
Bài 21: Thiên Chúa huấn luyện dân Ngài trong lịch sử lưu đầy 193
PHẦN III: SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ VỚI ANH EM  201
Bài 22: Sống tốt với mọi người 203
Bài 23: Tự do và trách nhiệm 213
Bài 24: Lương tâm và luật Chúa hướng dẫn ta 218
Bài 25: Tội lỗi và ơn Chúa 223
Bài 26: Thờ phượng Thiên Chúa hết lòng 232
Bài 27: Xây dựng bầu khí gia đình 238
Bài 28: Cầu nguyện là gì 245
Bài 29: Cầu nguyện chung: Phụng vụ 253
Bài 30: Các quan hệ xã hội 258
Bài 31: Dưới mái trường thân yêu 266
Bài 32: Dọn lòng đón nhận Đấng Cứu Thế 271
Mục lục 227