Linh hoạt viên
Tác giả: Giáo phận Vĩnh Long
Ký hiệu tác giả: G-VL
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003465
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 184
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bài 1: Lãnh đạo mới: Linh hoạt 3
Bài 2: Linh hoạt nhóm 11
Bài 3: Phương pháp năng động nhóm 17
Bài 4: Linh hoạt nhóm sinh hoạt 31
Quản trò, trò chơi, hát, múa, reo, hò  
Bài 5: Linh hoạt nhóm thảo luận 44
Bài 6: Linh hoạt nhóm cầu nguyện 54
Bài 7: Linh hoạt nhóm chia sẻ Lời Chúa 59
Bài 8: Phương pháp tổ chức 73
Bài 9: Tổ chức chương trình hoạt động 82
Bài 10: Người dẫn chương trình 86
Bài 11:Tổ chức chương trình văn nghệ 89
Bài 12: Tổ chức chương trình giao lưu 91
Bài 13: Tổ chức chương trình hội thi 93
Bài 14: Tổ chức chương trình nghi lễ 102
Bài 15: Thuật lãnh đạo 107