Giáo dục hôm nay cho ngày mai
Phụ đề: Vài điểm chuẩn cho một sự thực hành giáo dục Kitô giáo
Tác giả: Jean Marie Petitclerc, SOB
Ký hiệu tác giả: PE-J
Dịch giả: Người Salêdiêng MAC/OPN
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000803
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 139
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001081
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 139
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001321
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 139
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010368
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 139
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014026
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 20
Số trang: 139
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tựa 5
Lời nói đầu 9
Chương 1: Tiến tới một cách thực hành Kitô giáo 17
Chương 2: Giáo dục, một con đường 30
Chương 3: Giáo dục là sự kinh nghiệm về giống nhau và khác nhau 42
Chương 4: Giáo dục một việc thực hành 50
Chương 5: Không có thân tình, không có tin tưởng-không có tin tưởng, không có giáo dục 64
Chương 6: Giáo dục hôm nay cho ngày mai 75
Chương 7: Đứng trước sự lầm đường của giới trẻ 89
Chương 8: Giáo dục, lời kêu gọi nên thánh 112
Chương 9: Giáo dục dụ ngôn về Nước Trời 122
Thay lời kết 133