Hiệp thông: Phúc được biết Chúa Giêsu (dành cho Giáo lý viên)
Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S10
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016421
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 27
Số trang: 271
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Gặp gỡ 1: Phúc được biết mình 13
Gặp gỡ 2: Phúc được sống thật với mình 27
Gặp gỡ 3: Phúc được sống hết mình 43
Gặp gỡ 4: Phúc được vượt lên chính mình 57
Gặp gỡ 5: Phúc được yêu thương 71
Gặp gỡ 6: Phúc được cứu độ 89
Gặp gỡ 7: Phúc được lớn lên trong niềm vui 105
Gặp gỡ 8: Phúc được chung sống một nhà 121
Gặp gỡ 9: Phúc cho người khôn ngoan 137
Gặp gỡ 10: Phúc cho người công bằng 155
Gặp gỡ 11: Phúc cho người can đảm 175
Gặp gỡ 12: Phúc cho người tiết độ 195
Bài hát 216