Giáo lý đồng cỏ non (Sách giáo lý viên)
Tác giả: Tòa Giám Mục Qui Nhơn
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003669
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 160
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015419
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 160
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 6
Bài 1: Em đến học giáo lý 8
Bài 2: Thiên Chúa tạo dựng muôn loài 12
Bài 3: Thiên Chúa luôn săn sóc muôn loài, muôn vật, Ngài đã tạo dựng 19
Bài 4: Hỡi các thiên thần của Chúa, hãy ca ngợi Chúa đi 24
Bài 5: Loài người nhận biết Thiên Chúa 31
Bài 6: Thiên Chúa dựng nên loài người để sống hoài với Ngài trên thiên đàng 36
Bài 7: Thiên Chúa yêu chúng ta hơn cả người mẹ yêu thương con  41
Bài 8: Vâng lời Thiên Chúa thì em được sống 45
Bài 9: Thiên Chúa muốn chúng ta luôn tin tưởng nơi Ngài 50
Bài 10: Hãy trở về với Chúa 56
Bài 11: Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Thế 61
Bài 12: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đến  cùng chúng ta 65
Bài 13: Chúa Giêsu đến để làm theo ý Chúa Cha 70
Bài 14: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa 75
Bài 15: Chúa Giêsu dạy chúng ta sống sao cho xứng đáng là con của Cha trên trời 80
Bài 16: Chúa Giêsu muốn chúng ta phát triển tài năng 84
Bài 17: Một gia đình hạnh phúc 89
Bài 18: Chúa Giêsu quy tụ chúng ta xung quanh Chúa 93
Bài 19: Chúa Giêsu thương mọi người, kể cả những người bị người ta chê cười, ruồng bỏ 98
Bài 20: Chúa Giêsu để ý đến những người bị bỏ quên 104
Bài 21: Chúa Giêsu muốn chúng ta yêu quí Chúa Cha như Ngài yêu quí 108
Bài 22: Chúa Giêsu nói về tình Cha 112
Bài 23: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta 118
Bài 24: Lạy Cha con phó linh hồn trong tay Cha 124
Bài 25: Chúa Giêsu đã sống lại rồi 128
Bài 26: Các Tông đồ được đổi 132
Bài 27: Chúng ta là con cái trong Hội Thánh 138
Bài 28: Người Công giáo qui tụ xung quanh Đức Giáo Hoàng 142
Bài 29: Thiên Chúa chọn các linh mục 147
Bài 30: Các tu sĩ của Thiên Chúa 151
Bài 31: Mẹ Maria 154
Bài 32: Mùa hè của bé 158
Mục lục 161