Hiệp thông: Phúc được làm người (dành cho Giáo lý viên)
Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S7
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016367
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 27
Số trang: 246
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 4
Lời nói đầu 5
Hướng dẫn sử dụng 7
Thư ngỏ 15
Gặp gỡ 1: Phúc được sống trong một thế giới kỳ diệu 31
Gặp gỡ 2 Phúc được làm người 47
Gặp gỡ 3: Phúc được làm người nam hay người nữ? 63
Gặp gỡ 4: Phúc được làm chủ muôn loài muôn vật 79
Gặp gỡ 5: Phúc được làm Con Thiên Chúa 95
Gặp gỡ 6: Phúc được làm môn đệ Chúa Giêsu 109
Gặp gỡ 7: Phúc là đền thờ của Chúa Thánh Thần 127
Gặp gỡ 8: Phúc được là dân riêng của Chúa 143
Gặp gỡ 9: Phúc cho người hiền lành và khiêm nhường 157
Gặp gỡ 10: Phúc cho người biết chấp nhận chính mình 171
Gặp gỡ 11: Phúc cho người biết tín thác vào Chúa 187
Gặp gỡ 12: Phúc cho người biết đón nhận anh chị em 203